Directrius Nacionals de la Mobilitat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
Estudis

Directrius Nacionals de la Mobilitat

Darrera actualització: 2022


Les Directrius nacionals de mobilitat constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei de mobilitat, mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

Les Directrius estableixen la relació entre la mobilitat terrestre i la resta de mitjans, marítims i aeris, i els serveis necessaris perquè funcionin. També estableixen la relació entre l’ús del sòl i l’oferta de transport públic i col·lectiu.

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts