Enquesta de mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

EMQ
transport públic
Vegueria del Camp de Tarragona
STI Camp de Tarragona
Enquestes

Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) al Camp de Tarragona

Darrera actualització: 2023


EMQ transport públic

L'Enquesta de mobilitat quotidiana és una estadística promoguda per l'ATM del Camp de Tarragona i la Generalitat de Catalunya amb l'recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior, així com dades relatives a l’opinió i actituds vers la mobilitat de les persones enquestades.

L'enquesta realitzada mitjançant entrevista telefònica disposa d'una mostra representativa de 13.814 persones de 4 anys o més (l’enquesta adreçada a les persones menors de 16 anys podrà ser contestada pels pares/tutors legals) residents a les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts