Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Espanya
Enquestes

Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera


Recull de les taules estadístiques amb les dades de l'enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera des de l'any 2006 fins al 2020. Les taules estan disponibles en format pdf i en format de full de càlcul Excel

Visita Web >

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts