Enquesta sobre l'assetjament sexual al transport públic - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

gènere
transport públic
mobilitat segura
enquestes
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
STI Barcelona
Enquestes

Enquesta sobre l'assetjament sexual al transport públic

Darrera actualització: 2022


gènere transport públic mobilitat segura enquestes

L'Enquesta d'Assetjament Sexual al Transport Públic (EASTP) és una operació que deriva d'un conveni de col·laboració entre l'ATM, l'ICD i el DTES per a la prevenció de l'assetjament sexual en el transport públic i l’ha coordinat tècnicament l'IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona).

L'enquesta té l'objectiu d'oferir informació sobre les situacions d'assetjament sexual al transport públic, i ha servit per al diagnòstic previ a la redacció del Pla contra l'assetjament sexual al transport públic.

L’EASTP parteix d’una definició de l’assetjament sexual que se situa en consonància amb les definicions de la violència masclista i que inclou un ventall de situacions que van des de les mirades i els comentaris, fins a les agressions sexuals.

L’enquesta , que ha estat finançada pel Ministeri d'Igualtat (Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere), s’ha realitzat per primera vegada durant el 2020 i permet mesurar i caracteritzar:

  • L’opinió sobre la freqüència, la gravetat i l’entorn on es produeix l’assetjament.
  • El testimoniatge i la vivència indirecta de situacions d’assetjament.
  • La victimització directa per diverses situacions d’assetjament.
  • La valoració de la por i les mesures de prevenció adoptades.
  • El coneixement i la valoració de les mesures de seguretat.
Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts