Encuestas de calidad percibida - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
STI Camp de Tarragona
STI Barcelona
Enquestes
Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM)
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
TRAM
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
RENFE

Enquestes de qualitat percebuda

Darrera actualització: 2023


Les enquestes de qualitat percebuda al transport públic permeten a les administracions i/o empreses operadores, responsables d'oferir el servei de transport públic, avaluar la percepció i satisfacció que les persones usuàries tenen sobre el servei prestat. Els resultats d'aquestes enquestes es consideren un element clau per a l'avaluació, gestió i planificació del servei.

Selecciona l´any que vols consultar:

Enquestes de qualitat percebuda 2020

Enquestes de qualitat percebuda 2019

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2018

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2017

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2016

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2015

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2014

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2013

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors extrets de la documentació anterior, que pots trobar a l'OMC

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts