Estudi comparatiu sobre les tarifes dels transport públic en diverses àrees metropolitanes europees (títols no bonificats, bonificats o socials i ambientals - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
Estudis externs
Estudis

Estudi comparatiu sobre les tarifes dels transport públic en diverses àrees metropolitanes europees (títols no bonificats, bonificats o socials i ambientals

Darrera actualització: 2021


L’ATM va encarregar, l’any 2014, un estudi a l’Institut Cerdà per conèixer com es trobava el sistema tarifari de l’RMB enfront el d’altres regions metropolitanes europees equivalents, amb l’objectiu, entre d’altres, de conèixer el seu posicionament en quant a nivell de tarifes en valor absolut i ponderat pel nivell de vida i renda i poder donar una resposta argumentada a l'opinió de la societat contra la pujada de tarifes.

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts