Finançament del sistema - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Economia del transport
Estudis

Finançament del sistema a l’ATM de Barcelona

Darrera actualització: 2021


L’ATM actua com a ròtula financera del sistema metropolità de transport públic col·lectiu, garantint els recursos per al finançament del transport públic regular de viatgers en l’àmbit del sistema tarifari integrat.

D’una banda obté les subvencions de les administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), que van formalitzar-se en un conveni de finançament per al període 2014-2017. L’Administració General de l’Estat (AGE) participa també en el finançament a través d’una aportació anual nominativa (des de l’any 2014 la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat).

D’altra banda l’ATM obté els ingressos que corresponen a la venda de títols de transport integrats.

Principals dades de finançament a l’ATM de Barcelona.

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts