Guia per la integració de la perspectiva de gènere als plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat inclusiva i equitativa
ATM Barcelona
Província de Barcelona
Província de Girona
Província de Tarragona
Província de Lleida
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Municipal
STI Girona
STI Camp de Tarragona
STI Barcelona
STI Lleida
Estudis

Guia per la integració de la perspectiva de gènere als plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS)


L’objectiu d’aquesta guia és oferir una eina de treball per tal d’integrar la perspectiva de gènere com a eix transversal als Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i que pugui servir també en la incorporació en altres figures de planificació de la mobilitat (EAMG, PDE).

Aquesta guia s’ha pensat com un material complementari que permetrà incorporar la perspectiva de gènere en les diferents fases de treball d’un PMUS. El plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de la Diputació de Barcelona (DIBA) ha servit de referent, però la guia està pensada per a que es pugui fer sevir a tot Catalunya i adaptar a la resta de l’estat o d’altres territoris.

A part de ser una guia que cal que acompanyi a l’elaboració dels PMUS, és important que la seva aplicació vagi acompanyada d’un procés interdisciplinari dins de cada municipi, on hi hagi un treball en coordinació amb altres plans i departaments que tenen una relació directa amb la mobilitat amb perspectiva de gènere, com les àrees de Feminisme, Polítiques d’Equitat de Gènere i Igualtat, vinculant-ho amb els Plans d’Equitat de Gènere Municipals.

Finalment, aquesta guia s’emmarca en treballs desenvolupats prèviament des de l’ATM per tal d’integrar la perspectiva de gènere en la mobilitat. Està fonamentada en l’anàlisi amb perspectiva de gènere de l’EMEF i que reflecteix la mobilitat diferenciada entre dones i homes; del PDM 2020-2025 i PDI 2021- 2030, que per primera vegada incorporen la perspectiva de gènere com a objectiu, i del Pla de Mesures contra l’assetjament sexual al transport públic 2022, que insta a abordar les violències masclistes i sexuals en la mobilitat.
 

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts