Indicadors de mobilitat i conjuntura - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Indicadors de mobilitat i conjuntura

Darrera actualització: 2022

La mobilitat està fortament condicionada per l'entorn econòmic i social. Per tal de contextualitzar-ne l'evolució, aquest apartat presenta un conjunt d'indicadors genèrics que influeixen sobre la mobilitat en transport públic com per exemple, PIB, IPC, indicadors de demografia i mercat laboral, preus de carburants, matriculacions de vehicles i altres dades rellevants de mobilitat de viatgers i mercaderies.

Informació de l’evolució anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en l’àmbit de l’ATM Barcelona. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe a I´RMB i des del 2014 per al conjunt de Catalunya.

Selecciona l´any que vols consultar:

Indicadors de mobilitat i conjuntura 2022

Et pot interessar

Publicador de continguts

Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

Consultar

Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Consultar