Les xifres del transport public a catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Dades socioeconòmiques
Economia del transport
Mobilitat de persones
Transport públic
Estudis

Les xifres del transport públic a Catalunya

Darrera actualització: 2022


El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya recull anualment les estadístiques anuals principals d’oferta i de demanda de tots els operadors de transport públic de Catalunya. Les dades es diferencien entre els modes d’autobús i ferroviaris, i per àmbits tarifaris integrats del territori català.

 

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors extrets de la documentació anterior, que pots trobar a l'OMC

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts