Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

La mobilitat de les persones és un dret social que cal garantir i preservar a partir d’un finançament suficient i solidari.

Aquesta llei de finançament del sistema de transport públic respon a la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, que diu: «En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu».

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts