Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies

El Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies fa una anàlisi de vàries solucions que s'han aplicat en diferents ciutats del món per tal d'afrontar l'increment de vehicles de mercaderies. Les solucions analitzades comprenen diferents mesures com implementar centres de consolidació urbana, pilots de lliuraments en hores vall, ús de combustibles alternatius o la implementació de noves regulacions. Les solucions s’acompanyen d’exemples concrets per tal d’identificar els elements de llurs implementacions. 

L’objectiu final del document és que els tècnics, gestors i planificadors involucrats en la distribució urbana de mercaderies (DUM) disposin de solucions potencials que permetin mitigar els efectes dels vehicles de mercaderies en les ciutats i ajudar a dissenyar i planificar millors solucions per a una DUM més eficient.

 

Font: ATM Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts