Mitjana anual de PM10 per estació de mesura - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mitjana anual de PM10 per estació de mesura

Mitjana anual de PM10 per estació de mesura

Unitat: µg/m³

Freqüència: Anual

Àmbit: Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

Notes aclaridores Els resultats dels mesuraments d’un contaminant en una estació concreta es classifiquen en: fixos (F), indicatius (i) i no aptes per a l’avaluació (N). VLD fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut humana.
Taula de dades
Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts