Mobilitat per gènere i motiu - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat per gènere i motiu

Nombre de desplaçaments en dia feiner tipus (per any) de la població de 16 anys i més segons el gènere i el motiu del viatge. A on: mobilitat ocupacional = treball, gestions de treball i estudis; mobilitat personal = compres quotidianes i no quotidianes, visites a metges/hospitals, visites amics/familiars, acompanyar/tenir cura de persones, gestions personals, oci/diversió/esport, passeig i altres motius; i tornada a casa = tots els desplaçaments a on la destinació es correspon amb l’adreça de residència.

Unitat: Desplaçaments

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 4T/2023

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: 2015-2016: STI ATM Barcelona | 2017-2018: STI ATM Barcelona (ampliat Berguedà) | 2019-2023: SIMMB

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts