Mobilitat per gènere, rang d'edat i motiu - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat per gènere, rang d'edat i motiu

Percentatge de desplaçaments en dia feiner tipus (per any) de la població de 16 i més anys segons el gènere, el grup d’edat i el motiu del desplaçament. A on fins l’any 2020 motiu del desplaçament: mobilitat ocupacional = treball, gestions de treball i estudis; mobilitat personal = compres quotidianes i no quotidianes, visites a metges/hospitals, visites amics/familiars, acompanyar/tenir cura de persones, gestions personals, oci/diversió/esport, passeig i altres motius; i tornada a casa = tots els desplaçaments a on la destinació es correspon amb l’adreça de residència.

Unitat: Percentatge de desplaçaments

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 4T/2023

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: 2015-2016: STI ATM Barcelona | 2017-2018: STI ATM Barcelona (ampliat Berguedà) | 2019-2023: SIMMB

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document:

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Notes aclaridores A partir del 2021 motiu del desplaçament: Treball i gestions de treball; estudis; mobilitat personal ineludible = compres quotidianes, visites a metge/hospitals, acompanyar persones, tenir cura de persones, gestions personals i àpats no d’oci; mobilitat personal opcional = compres no quotidianes, visites amics/familiars, oci/diversió/esport, passeig i altres motius; i tornada a casa.

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts