Movilia - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Espanya
Enquestes

Movilia


L'enquesta Movilia és una estadística promoguda pel Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda URbana del Govern Central. L'objectiu principal de l'Enquesta de Mobilitat de les Persones Residents és obtenir informació suficient que permeti el coneixement de les pautes de mobilitat de la població resident a Espanya en habitatges familiars, les seves característiques i els seus determinants.

Movilia 2000-2001 >

Movilia 2006-2007 >

 

 

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts