Pla director d'infraestructures de l’àrea de Barcelona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla director d'infraestructures de l’àrea de Barcelona

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota.

Les característiques del PDI són:  

Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys (el PDI és un pla que dura deu anys).
Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.
Actuacions principals:

Programa d’Ampliació de Xarxa.
Programa d’Intercanviadors.
Programa de Modernització i Millora.
Actuacions a la xarxa ferroviària estatal.
Infraestructures de transport públic per carretera

Font: ATM Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts