Penetració dels títols integrats a les ATMs - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ús dels títols integrats respecte al total de títols utilitzats als STI

Percentatge d'utilització dels títols integrats respecte a la resta de títols del transport públic. Es mostra la penetració dels títols mitjançant la relació entre les validacions realitzades utilitzant títols integrats respecte el nombre totals de validacions en algun dels modes de transport públic col·lectiu integrat dins dels sistemes tarifaris integrats. No es consideren títols integrats, per exemple: el bitllet senzill i/o els títols propis dels operadors o de les administracions titulars de serveis urbans, entre d’altres.

Unitat: %

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 1S/2024

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: Sistemes tarifaris integrats

Font: Generalitat de Catalunya

Document:

Les xifres del transport públic

Notes aclaridores Les dades de l'àrea de Barcelona les facilita la pròpia ATM.
Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts