Encuestas de calidad percibida - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
STI Camp de Tarragona
STI Barcelona
Enquestes
transport públic
enquestes
qualitat percebuda
satisfacció
Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM)
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
TRAM
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
RENFE

Enquestes de qualitat percebuda

Darrera actualització: 2023


transport públic enquestes qualitat percebuda satisfacció

Les enquestes de qualitat percebuda al transport públic permeten a les administracions i/o empreses operadores, responsables d'oferir el servei de transport públic, avaluar la percepció i satisfacció que les persones usuàries tenen sobre el servei prestat. Els resultats d'aquestes enquestes es consideren un element clau per a l'avaluació, gestió i planificació del servei.

Selecciona l´any que vols consultar:

Enquestes de qualitat percebuda 2020

Enquestes de qualitat percebuda 2019

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2018

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2017

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2016

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2015

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2014

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Enquestes de qualitat percebuda 2013

Resultats per operador i/o administració

Estudi de Satisfacció dels Autobusos Urbans de Mataró

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors extrets de la documentació anterior, que pots trobar a l'OMC

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts