Pla d'aforaments - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla d'aforaments

Els aforaments de trànsit són els sistemes per mesurar la intensitat i comptabilitzar el volum de vehicles que passen per les carreteres on estan instal·lats. D'aquesta manera es pot obtenir la IMD, intensitat mitjana diària de vehicles que passen per un determinat punt d'una carretera. Els aforaments corresponents a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya són gestionats pel Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. L'objecte de l'obtenció i la publicació d'aquestes dades és donar a conèixer la demanda de mobilitat a les carreteres, és a dir, l'ús que es fa d'aquestes infraestructures.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts