Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran

Aprovació definitiva

En data 25 de juliol de 2006, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4714, de 7 de setembre de 2006, a l'efecte de la seva executivitat immediata.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts