Pla territorial parcial de les Comarques Centrals - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

Aprovación definitiva

En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de las Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241 , de 22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva executivitat immediata.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts