Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)

Aprovació definitiva

En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4982, de 5 d'octubre 2007 a l'efecte de la seva executivitat immediata.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts