Pla territorial parcial de les Comarques Gironines - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Data d'aprovació

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010).

Àmbit

Comarques Gironines: l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts