Plans de Mobilitat Urbana Sostenible - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Plans de Mobilitat Urbana Sostenible

Municipis obligats a realitzar un PMUS

Segons la llei de la mobilitat:

Segons la Llei de Mobilitat 9/2003, estan obligats a realitzar un pla de mobilitat tots els municipis que compleixin almenys que:

  • Tinguin més de 50.000 habitants.
  • Siguin capitals de comarca.

Segons el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona:

Segons el PdM del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, estan obligats a realitzar un pla de mobilitat tots els municipis que:

Tinguin més de 20.000 habitants i pertanyin al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona.

Segons el Pla d'Actuació de Millora de la Qualitat de l'Aire:

Segons el Pla d'Actuació de Millora de la Qualitat de l'Aire, estan obligats a realitzar un pla de mobilitat tots els municipis que:

Els que determinen la pròpia Llei de Mobilitat i el Pla director de Mobilitat corresponen al seu àmbit territorial

Els municipis inclosos en la Zona d'especial protecció de l'ambient atmosfèric no estan obligats directament a realitzar un PMUS, però si a realitzar tot un seguit d'actuacions de mobilitat que fan molt recomanable la realització d'un PMUS

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts