Població - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Població

Població del Padró Continu per unitat poblacional que conté la relació detallada de les entitats i nuclis de població existents a 1 de gener de cada any per municipi

Unitat: Persones

Freqüència: Anual

Àmbit: Catalunya

Exportar CSV
Descarrega jsonData

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat