Població aturada - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Població aturada per províncies

Aturats són totes aquelles persones de 16 anys o més que, segons els criteris OIT, durant la setmana de referència, es trobaran en les tres situacions següents simultàniament: a) sense feina, és a dir, no tenien una feina assalariada o per compte propi, b) disponibles per treballar, és a dir, disponibles per a una feina com a assalariada o una feina per compte propi dins de les dues setmanes posteriors a la setmana de referència, c) cercant activament una feina durant el mes precedent al diumenge de la setmana de referència. Aquest últim requisit no cal en el cas d'haver trobat una feina a què s'incorporarà dins dels tres mesos posteriors a la setmana de referència.

Unitat: Milers de persones

Freqüència: Trimestral

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2S/2024

Darrera dada introduida : 1T/2024

Àmbit: Provincial

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts