Població ocupada per províncies - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Població ocupada per províncies

Els ocupats són totes aquelles persones de 16 anys o més que, segons els criteris de l'Organització Internacional del Treball (OIT), durant la setmana de referència van tenir una ocupació per compte aliè, assalariat, o exercir una activitat per compte propi, treballadors per compte propi. En relació amb aquesta ocupació o activitat, van poder haver-se trobat en la setmana de referència: - treballant almenys una hora a l'esmentat període a canvi d'una remuneració, salari, benefici empresarial o guany familiar, etc., o - absents de la mateixa però amb un fort vincle amb aquesta ocupació.

Unitat: Milers de persones

Freqüència: Trimestral

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2S/2024

Darrera dada introduida : 1T/2024

Àmbit: Provincial

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts