Repartiment modal dels desplaçaments per gènere i rang d'edat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Repartiment modal dels desplaçaments per gènere i rang d'edat

Percentatge de desplaçaments realitzats en un dia feiner tipus segons gènere (dona i home), repartiment modal (mobilitat activa, transport públic i vehicle privat) i grup d'edat (de 16 a 29 anys, de 30 a 64 anys, de 65 i més anys, total)

Unitat: %

Freqüència: Anual

Àmbit: Sistema Tarifari Integrat de Barcelona

Descarrega jsonData

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Notes aclaridores Aspectes metodològics: https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2022/05/QuadreEMEF_2003-2021.pdf

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat