Repartiment modal desagregat dels desplaçaments per gènere - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Repartiment modal desagregat dels desplaçaments per gènere

Percentatge de desplaçaments realitzats en un dia feiner tipus (per any) segons gènere (dona i home), repartiment modal (mobilitat activa, transport públic, vehicle privat) i mode de transport concret (caminant, bicicleta, resta mobilitat activa, autobús, metro, altres ferroviaris, resta transport públic, cotxe, moto, furgoneta / camió, resta vehicle privat)

Unitat: %

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 4T/2024

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: Sistema Tarifari Integrat de Barcelona

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Notes aclaridores Aspectes metodològics: https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2022/05/QuadreEMEF_2003-2021.pdf
Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts