Sol·licituds d'informació freqüent - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Sol·licituds d'informació freqüent

Darrera actualització: 2023


En aquest apartat, d’acord amb els articles 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 51.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública les administracions públiques, es fan públiques les informacions sol·licitades tres o més vegades en un període d'un any natural per persones diferents, mitjançant el dret d’accés a la informació pública, sempre i quan s'hagi reconegut expressament tenir dret a accedir-hi.

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts