Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Estudis externs
Catalunya
Enquestes

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris

Darrera actualització: 2021


L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris ofereix informació dels alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula de Catalunya, que fan referència tant als alumnes que hi resideixen com als que no. Les dades es difonen segons el lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis.

Visita Web >

 

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts