CIDAI | Center for Innovation Data tech and Artificial Intelligence - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

CIDAI | Center for Innovation Data tech and Artificial Intelligence

Contingut actualitzat el
Ens i organitzacions catalanes
Comparteix aquest contingut:

El CIDAI actua com el nou Digital Hub Innovation en IA a Catalunya per impulsar projectes i la transferència de coneixement de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

Coordinat per Eurecat, el CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

Segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions. El CIDAI és un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI), juntament amb l’AIRA, la DCA-IA i l’OEIAC, una estratègia que estableix les prioritats i les línies d’actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial.

Font: EURECAT

Enllaços relacionats