Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)

Contingut actualitzat el
Ens i organitzacions (resta) Observatoris d'interès
Comparteix aquest contingut:

L'Observatori de la Mobilitat Metropolitana (OMM) és una iniciativa d'anàlisi i reflexió que sorgeix per reflectir i comunicar la contribució del transport públic clau en la millora de la qualitat de vida i del desenvolupament sostenible a les ciutats. L'OMM publica un informe anual des del 2003 en què s'analitza la mobilitat de les àrees metropolitanes participants. Una altra activitat important que realitza anualment l'OMM són les Jornades Tècniques, on es presenten els informes anuals.

L'OMM és un instrument de coordinació que reuneix els principals agents responsables de la mobilitat per contribuir a fer que el transport públic sigui l'eix vertebrador de la mobilitat urbana i sostenibilitat a les ciutats. L'estandardització i el resum de l'estat de la mobilitat i, en concret, del transport públic a les diferents àrees metropolitanes d'Espanya. L'objectiu principal de l'OMM és observar, analitzar i comprendre les tendències generals de mobilitat a les àrees metropolitanes integrants mitjançant l'ús d'una sèrie d'indicadors que mesuren l'oferta, la demanda, el finançament i les innovacions del transport públic.

Font: Observatori de la Mobilitat Metropolitana (OMM)