SITMUN Lleida - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

SITMUN Lleida

Contingut actualitzat el
Visualitzadors Bicicleta Infraestructura Urbanisme
Comparteix aquest contingut:

El Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Lleida.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Per promoure l'ús del SITMUN entre els ens locals es posa a l'abast dels ajuntaments i d'altres ens locals de la demarcació el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.

Font: Diputació de Girona ,