Tarifes del sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit dels sistemes tarifaris integrats de Catalunya - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
Sistema Tarifari Integrat (STI)
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
STI Girona
STI Camp de Tarragona
STI Barcelona
STI Lleida
Estudis

Tarifes del sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit dels sistemes tarifaris integrats de Catalunya

Last update: 2024


Anuncis de les tarifes que han de regir en el sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit dels diferents sistemes tarifaris integrats de Catalunya publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Select the year you want to consult:

Tarifes 2021

Tarifes 2020

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher