Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI) 2012-2024 - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI) 2012-2024

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA PLANIFICACIÓ

  • Millorar l'eficiència i competitivitat del Sistema global del transport optimitzant la utilització de les capacitats existents
  • Promoure el desenvolupament econòmic equilibrat com a eina al servei de la superació de la crisi
  • Promoure una mobilitat sostenible compatibilitzant els seus efectes econòmics i socials amb el respecte a l'entorn
  • Reforçar la cohesió territorial i l'accessibilitat de tots els territoris de l'Estat a través del Sistema de transport
  • Promoure la integració funcional del Sistema de transport en el seu conjunt mitjançant un enfocament intermodal.

Font: Govern d'Espanya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts