Fundación de los Ferrocarriles Españoles - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Content updated on
Ens i organitzacions (resta)
Share this:

La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols va ser constituïda el 20 de febrer de 1985. Al seu Patronat estan representades les principals empreses del sector públic ferroviari espanyol. Té encomanada la recuperació, custòdia, generació i difusió del patrimoni històric, cultural, científic i tecnològic ferroviari, amb voluntat de col·laboració sectorial.

En compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols posa a disposició dels ciutadans tota la informació dels seus sectors d'activitat.

Promotora del coneixement i la utilització del ferrocarril mitjançant actuacions orientades al servei de la ciutadania: culturals, de recerca i formació, tecnològiques, de conservació, recuperació i ús alternatiu del patrimoni cultural ferroviari, publicacions periòdiques i llibres especialitzats, així com a través de la gestió i conservació dels Museus del Ferrocarril de Madrid i Catalunya i del seu patrimoni documental a través de la Biblioteca Ferroviària i l'Arxiu Històric Ferroviari.

El Museu del Ferrocarril de Catalunya, que es troba a Vilanova i la Geltrú, és un equipament patrimonial al servei de les persones, dedicat a la custòdia i la divulgació de la cultura ferroviària. Des de pràcticament la seva constitució a l'any 1990 està gestionat per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. El Museu també forma part del Sistema Territorial del Museu Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya i de la xarxa de Museus de Vilanova. Les instal·lacions originals de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de la ciutat de Vilanova i l'espectacular fons de vehicles històrics que custòdia proporcionen un singular escenari patrimonial que facilita el coneixement i el gaudiment, i fomenta els valors de la connectivitat per ferrocarril i la seva utilització.

Source: Fundación de los Ferrocarriles Españoles