Movilidad de personas - - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones

En aquesta secció es presenten les dades sobre les característiques principals i evolució de l’oferta i demanda dels modes de transport vinculats a la mobilitat de les persones per als modes de transport públic (ferroviari i autobús), vehicle privat i modes de mobilitat activa com la bicicleta.  

Destaquem

Publicador de continguts

Demanda a les estacions ferroviàries
Nombre de viatges anuals a les estacions ferroviàries
Demanda mensual de llarga distància per estació ferroviària
El trànsit de passatgers en AVE + LD ha experimentat una reducció del 20,6 % respecte el primer trimestre de l’any 2019.

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Baròmetre EMTA DNM Ens locals Indicadors de conjuntura Ràtios OMC Ràtios OMM
Aspectes financers Base Conjuntura econòmica i social Conjuntura transport Demogràfics Descripció sistema TP Finançament Hàbits Indicadors Indicadors Informació general Mobilitat comartida Mobilitat mercaderies Mobilitat sostenible Mobilitat viatgers Ràtios Servei públic bicicletes Trànsit viari Transport públic Xarxa de transport

                           Publicador de continguts