Eina per a la gestió i planificació de la Distribució Urbana de mercaderies (DUM) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Eina per a la gestió i planificació de la Distribució Urbana de mercaderies (DUM)

Aquesta guia proposa de forma general un marc unificat i coherent per a regular tots aquells aspectes de gestió municipal de la DUM. Específicament pretén ser una guia orientativa de criteris per a la planificació de les principals línies estratègiques que a dia d’avui s’identifica que poden tenir un major impacte en la millora de la gestió de la DUM.

En aquest sentit, també és una guia orientativa per a l’actualització de les ordenances municipals, ja que proposa un articulat base de referència així com l’articulat complementari per a desenvolupar cada línia estratègica, de manera que cada municipi pugui adaptar-lo a les seves especificitats.

Finalment, la guia recull alguns casos d’estudi i bones pràctiques de referència per tal d’estimular la reflexió en base a exemples concrets.

Font: ATM Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts