Pla director Urbanístic d'Aparcaments d'Intercanvi Modal - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla director Urbanístic d'Aparcaments d'Intercanvi Modal

La gestió eficient dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic – vehicle privat pot esdevenir una oportunitat excel·lent per reduir la congestió i millorar de manera eficaç la mobilitat creixent en l’entrada i la sortida de persones a l’entorn urbà de Barcelona i els seus municipis adjacents, i d’aquesta forma reduir la congestió i els efectes mediambientals nocius. Si les dades actuals constaten que el nombre màxim de desplaçaments interurbans en vehicle privat no deixen d’incrementar-se en els darrers anys i la distància mitjana recorreguda per cada desplaçament cada cop és més gran, oferir la possibilitat d’aparcar el vehicle privat en una xarxa eficient d’aparcaments d’intercanvi modal transport públic – vehicle privat podria ajudar de manera notable a reduir la congestió i els efectes directes que aquesta té sobre la contaminació.

En conseqüència, la mobilitat en la Regió Metropolitana de Barcelona i en el conjunt de Catalunya cada cop tendeix a una major complexitat, amb una distància de recorregut major i amb un increment de la intermodalitat. Aquesta circumstància, unida a la progressiva congestió de la xarxa viària, es tradueix en una major utilització de les cadenes modals vehicle privat-mode ferroviari, per tant, dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic – vehicle privat.

En aquest sentit, l’objectiu general del Pla director urbanístic és crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats dels intercanviadors de transport públic – vehicle privat definits en el Pla director d’infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI) situats a les estacions ferroviàries suburbanes, RENFE-ADIF i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i en algunes parades d’autobús, per donar resposta a la demanda creixement d’aquest tipus d’aparcaments.

Font: ATM Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts