Nombre de treballadors de les entitats que han realitzat un PDE - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Nombre de treballadors de les entitats que han realitzat un PDE

Nombre treballadors anuals de les entitats públiques i privades que han realitzar un Plan de Desplaçament d'Empresa (PDE) i ha estat aprovat per Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona) segons any d'aprovació i tipus d'empresa.

Unitat: Unitats

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2S/2024

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: ATM Barcelona

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts