Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
internacional
transport públic
tarifes
Estudis

Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Darrera actualització: 2021


internacional transport públic tarifes

Amb l’objectiu de conèixer el posicionament de les tarifes de l’Àrea de Barcelona respecte a altres sistemes de transport a Europa, el present estudi té com a finalitat dur a terme una anàlisi comparativa del nivell de les tarifes del transport públic a Barcelona envers a altres regions metropolitanes europees homologables.

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts